Kalinka

Ach! Pad sasn˛ju, pad zeljon˛ju,
spatz palajitje vi minja.
Ai ljudi, ai ljudi ljudi,
spatz palajitje vi minja.

Kalinka, Kalinka, Kalinka majÓ.
Fsadu jÓgoda malinka, malinka majÓ.

Ach! Sasj˛nucska, ti zeljonaja,
nje scumije nada mnoj,
Ai ljudi, ai ljudi lljudi,
nje scmije nada mnoj.

Kalinka, Kalinka, Kalinka majÓ.
Fsadu jÓgoda malinka, malinka majÓ.

Ai! Ai! Ai!

ASCOLTA IL BRANO