La biundina del Lac Magiur

O mia bla biundina
mi g'ho la barca prunta;
vegn chi con mi, carina
sa fem nina de l'unda.

sa fem nina de l'unda
e te dar un bel fiur:
vegn o bela biundina
sul noster bel lac Magiur.

Sul noster bel lac Magiur
cara la me biundina
la vita l' migliur
el par semper matina.

El par semper matina
e spunta semper el su.
Vegn, o bela biundina
te parler d'amur.

Te parler d'amur
in su la me barcheta;
se vurer el Signur
saret la me spuseta.

ASCOLTA IL BRANO